Új adózási forma kisvállalatoknak: ki választja a KIVA-t?

A legfeljebb 25 főt foglalkoztató és 500 millió forintot meg nem haladó bevétellel rendelkező vállalkozások választhatják az új adózási módot december 20-ig. A kisvállalatok adóterheit csökkenti, valamint a foglalkoztatottságot növelheti a 2013. január 1-jétől induló új adózási forma, a kisvállalati adó, röviden a kiva. A kiva-t azok a legfeljebb 25 főt alkalmazó vállalkozások választhatják, melyek előző évi bevétele, illetve a mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 millió forintot, és a bejelentkezéskor adótartozása nem több mint 1 millió forint - olvasható a NAV összefoglalójában.

Mennyi az annyi?

A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének (a pénzeszközök számviteli beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben kimutatott összegével, és korrigálva a 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 20. § (4)-(14) bekezdése szerinti tételekkel) és a személyi jellegű kifizetéseinek együttes összege. Az adóalap nem lehet kevesebb, mint a személyi jellegű kifizetések összege.

A törvényben említett adóalap-módosító tételek egy része a pénzeszközök mozgásához kapcsolódik. Azon tranzakciók, amelyek a vállalkozás pénzeszközeit külső forrásból növelik (például hitel vagy kölcsön felvétele, osztalék megszerzése, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eladása), adóalap-csökkentő tételnek minősülnek; ezzel szemben a vállalkozás pénzeszközeiből „kifelé” áramló bizonyos pénzmozgások (pl. hitel vagy kölcsön nyújtása, osztalék kifizetése) növelik az adózás előtti eredményt.

A kisvállalati adó alanya veszteségelhatárolásra jogosult.

A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka.

A kisvállalati adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

A kisvállalati adó nem mentesít azonban az általános forgalmi adó, illetve például az osztalékhoz kapcsolódó közterhek (személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás) megfizetése alól.

December 20-ig lépni kell

A kisvállalati adó 2013-ra választható először, amennyiben a vállalkozás 2012. december 1-je és 20-a között az erre a célra szolgáló 12T203KV jelű nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti ezen szándékát az adóhatóságnak.

Nem egyszerű...

A kisvállalati adó a munkahelyvédelmi akcióprogram talán legkevésbé érthető, leginkább magyarázatra szoruló eleme, vélhetően azért, mert új szemléletet szeretne meghonosítani az adózásban.

 

 

 

 

Forrás: http://privatbankar.hu/ado/uj-adozasi-forma-kisvallalatoknak-ki-valasztja-a-kiva-t-252526